Hallmaker


Produkter

Notlager Lagerhaller
Kjølelager Fryselager
Produksjonsbygg Kontorbygg
Notbøterier Kontorbygg
Næringsbygg Oppdrettshaller
Stålbygg
Totalentreprise
Utleie av plasthall og stålbygg
Notlager/ Bøteri
Produsjonshall for rognkjeks
Produsjonshall for rognkjeks
Isolert stålbygg
settefiskanlegg for produksjon av laksesmolt
Notbøteri og notlager uisolert
Kontakt bedriften
Telefon
E-post
Adresse
VIS HJEMMESIDE
Her finner du oss:
Følg oss på Facebook