Unik Filtersystem AS


Produkter

Alarmsystemer Desinfeksjonsapparater
Desinfeksjonssystemer Doseringsanlegg
Avløpsfilter Drikkevannsfilter
Miljøfilter Vannfilter
Filtreringsanlegg Grovfilter
Kompressorer Gjennomstrømningsmålere
Elektroniske nivåmålere Oksygenmålere
PH-målere Nødoksygenering
Oksygeneringsslanger Ozonanlegg
Plastrør Plastslanger
Prosessindustrianlegg Prosessutstyr
Doseringspumper Drikkevannspumper
Sjøvannspumper Smoltanlegg
Trommelfilter Ozonaggregater
UV-anlegg Ultraviolette lamper
Vannbehandlingssystemer Vannkvalitetsmålere
Vannrensing Røranlegg
Resirkulering av vann Gassmålere
Kullfilter Patronfilter
Rustfrie rør Fleksible slanger
Emnerør Filter
Spesialtanker Fiskesperre
Høydebasseng Vannbasseng
Vanndestillasjon Vannmåler
Resirkuleringsanlegg Renseanlegg
Kalk Plastkar
Trykkfilter Nød-klor anlegg
Slampresser Sandfilter
Oppsamlingsposer til forprøver Filterbånd
Spyleanordning rengjøring av filterrist Avløpssperre
Lusefilter PLS
Filterposer til fôrprøver Filterposer til fiskeforprøver
UV-lamper Båndfilter
Rør Slanger
Krystall fargefjerning Doseringstank
Grovfilter for luft Grovfilter for vann
Basseng Kar
Oksalsyre Fellingsanlegg
Marmor Plankton oppsamler
Hjulfilter Tørrstoff filter
Prosessanlegg Krystall fullrenseanlegg
Oppsamlingspose - fôrprøver
Fiskesperre
Lusefilter
Livic GFK serien
Amiad Arkal Serien
Båndfilter
Kvalitets UV-anlegg fra LIT
Kontakt bedriften
Telefon
E-post
Adresse
VIS HJEMMESIDE
Her finner du oss:
Følg oss på Facebook