Fiskebåter

Kvoter, fangst og posisjon

1821 fiskebåter
Radiosignal:
Radiosignal: LG6244
Radiosignal: LF5245
 • Siste landing 28.09.2020
 • Årets fangst 0,13 tonn
 • Eier Lars Mårvik
Radiosignal: LE9556
 • Siste landing 28.09.2020
 • Årets fangst 0,32 tonn
 • Eier -
Radiosignal:
 • Siste landing 28.09.2020
 • Årets fangst 0,07 tonn
 • Eier Idar Amundsen
Radiosignal:
 • Siste landing 28.09.2020
 • Årets fangst 0,14 tonn
 • Eier -
Radiosignal:
 • Siste landing 28.09.2020
 • Årets fangst 0,15 tonn
 • Eier Idar Amundsen
Radiosignal:
Radiosignal:
Radiosignal:
 • Siste landing 28.09.2020
 • Årets fangst 0,10 tonn
 • Eier Trond Jakobsen
Radiosignal:
Radiosignal:
 • Siste landing 28.09.2020
 • Årets fangst 0,43 tonn
 • Eier Arild Ariansen
Radiosignal:
 • Siste landing 28.09.2020
 • Årets fangst 0,54 tonn
 • Eier -
Radiosignal:
 • Siste landing 28.09.2020
 • Årets fangst 0,35 tonn
 • Eier Idar Amundsen
Radiosignal:
Radiosignal:
 • Siste landing 28.09.2020
 • Årets fangst 0,18 tonn
 • Eier Bjørn Isdal
Radiosignal:
 • Siste landing 28.09.2020
 • Årets fangst 0,05 tonn
 • Eier Edvard Otnes
Radiosignal:
 • Siste landing 28.09.2020
 • Årets fangst 0,08 tonn
 • Eier Idar Amundsen
Radiosignal:
Radiosignal:
 • Siste landing 28.09.2020
 • Årets fangst 0,37 tonn
 • Eier Amundsen
10 sist viste