Fiskebåter

Kvoter, fangst og posisjon

6085 fiskebåter
Radiosignal: LIBV
Radiosignal: LNFD
 • Siste landing 20.04.2018
 • Årets fangst 41,69 tonn
 • Eier Astrid Ann ANS
Radiosignal: LM5936
Radiosignal: LK5053
Radiosignal: LM8751
Radiosignal: LK8820
Radiosignal: LM6453
 • Siste landing 20.04.2018
 • Årets fangst 15,99 tonn
 • Eier 2fisk AS
Radiosignal: LG2881
Radiosignal: LM6016
Radiosignal: LM9839
Radiosignal: LG4904
Radiosignal: LK2535
 • Siste landing 20.04.2018
 • Årets fangst 107,06 tonn
 • Eier -
Radiosignal: LMCU
 • Siste landing 20.04.2018
 • Årets fangst 740,02 tonn
 • Eier Østbas AS
Radiosignal: LG3020
 • Siste landing 20.04.2018
 • Årets fangst 43,09 tonn
 • Eier Skrekkfisk As
Radiosignal: LK4708
Radiosignal: LG5739
Radiosignal: LK2851
Radiosignal: LM7137
 • Siste landing 20.04.2018
 • Årets fangst 82,98 tonn
 • Eier Kobbvåg AS
Radiosignal: LK2203
 • Siste landing 20.04.2018
 • Årets fangst 30,40 tonn
 • Eier Nordmannset AS
Radiosignal: LK7556
10 sist viste