Fiskebåter

Kvoter, fangst og posisjon

5843 fiskebåter
Radiosignal: LLOS
 • Siste landing 24.04.2017
 • Årets fangst 24,18 tonn
 • Eier Ero AS
Radiosignal: LM5661
 • Siste landing 24.04.2017
 • Årets fangst 12,24 tonn
 • Eier -
Radiosignal: LM9294
 • Siste landing 24.04.2017
 • Årets fangst 49,79 tonn
 • Eier Lasse Nilsen
Radiosignal: LK2957
Radiosignal: LK3078
 • Siste landing 24.04.2017
 • Årets fangst 31,41 tonn
 • Eier -
Radiosignal: LG8185
Radiosignal: LM6507
Radiosignal: LK8820
Radiosignal: LM6453
 • Siste landing 24.04.2017
 • Årets fangst 4,48 tonn
 • Eier 2fisk AS
Radiosignal: LM9839
Radiosignal: LG4904
Radiosignal: LLHL
Radiosignal: LK2965
 • Siste landing 24.04.2017
 • Årets fangst 145,86 tonn
 • Eier Aj Fisk AS
Radiosignal: LM8314
 • Siste landing 24.04.2017
 • Årets fangst 48,50 tonn
 • Eier Myreng Fisk AS
Radiosignal: LK2722
Radiosignal: LDRW
 • Siste landing 24.04.2017
 • Årets fangst 131,62 tonn
 • Eier Solrand AS
Radiosignal: LM6798
 • Siste landing 24.04.2017
 • Årets fangst 37,36 tonn
 • Eier Marius Berg
Radiosignal: LK3293
 • Siste landing 24.04.2017
 • Årets fangst 208,53 tonn
 • Eier Nobø AS
Radiosignal: LG3020
 • Siste landing 24.04.2017
 • Årets fangst 51,86 tonn
 • Eier Skrekkfisk As
Radiosignal: LG5739
10 sist viste