Fiskebåter

Kvoter, fangst og posisjon

44 fiskebåter
Radiosignal: LIVH
Radiosignal: FISH1
Radiosignal:
Radiosignal: LK9657
Radiosignal: LK7179
Radiosignal: LK6899
Radiosignal: LK3610
Radiosignal: LG3216
Radiosignal: LK4800
Radiosignal: LG5796
Radiosignal: LG4857
Radiosignal: LG5035
Radiosignal: LG9307
Radiosignal: LG5793
Radiosignal: LG7284
Radiosignal: LG8199
Radiosignal: LMKI
Radiosignal: LK9095
Radiosignal: LK6748
Radiosignal: LK7209
10 sist viste