Fiskebåter

Kvoter, fangst og posisjon

2232 fiskebåter
Radiosignal: LM5661
 • Siste landing 17.08.2017
 • Årets fangst 24,34 tonn
 • Eier Kjetil Sandvik
Radiosignal: LG7350
 • Siste landing 17.08.2017
 • Årets fangst 42,14 tonn
 • Eier Ainnesjenta AS
Radiosignal: LK3537
 • Siste landing 17.08.2017
 • Årets fangst 60,47 tonn
 • Eier Rein Fisk AS
Radiosignal: LM6507
Radiosignal: LM6016
Radiosignal: LM9839
Radiosignal: LG4904
Radiosignal: LG6015
 • Siste landing 17.08.2017
 • Årets fangst 55,82 tonn
 • Eier Myreng Fisk AS
Radiosignal: LM2808
Radiosignal: LM8314
 • Siste landing 17.08.2017
 • Årets fangst 59,33 tonn
 • Eier Myreng Fisk AS
Radiosignal: LM6798
 • Siste landing 17.08.2017
 • Årets fangst 60,21 tonn
 • Eier Marius Berg
Radiosignal: LK4981
Radiosignal: LG7453
Radiosignal: LK5458
 • Siste landing 17.08.2017
 • Årets fangst 47,12 tonn
 • Eier Sveinar Øyen
Radiosignal: LK2182
 • Siste landing 17.08.2017
 • Årets fangst 59,14 tonn
 • Eier Kjetil Sandvik
Radiosignal: LM3737
Radiosignal: LM7136
 • Siste landing 17.08.2017
 • Årets fangst -
 • Eier -
Radiosignal: LG7753
Radiosignal: LK7649
 • Siste landing 17.08.2017
 • Årets fangst 114,05 tonn
 • Eier Kjetil Sandvik
Radiosignal: LG3944
 • Siste landing 17.08.2017
 • Årets fangst 99,00 tonn
 • Eier Leisund AS
10 sist viste