Fiskebåter

Kvoter, fangst og posisjon

750 fiskebåter
Radiosignal: LM9239
Radiosignal: LM2530
Radiosignal: LK5053
Radiosignal: LG8185
Radiosignal: LK7119
 • Siste landing 26.04.2017
 • Årets fangst 20,67 tonn
 • Eier Raymond Olsen
Radiosignal: LM6453
 • Siste landing 26.04.2017
 • Årets fangst 10,88 tonn
 • Eier 2fisk AS
Radiosignal: LM8314
 • Siste landing 26.04.2017
 • Årets fangst 52,78 tonn
 • Eier Myreng Fisk AS
Radiosignal: LG3020
 • Siste landing 26.04.2017
 • Årets fangst 54,03 tonn
 • Eier Skrekkfisk As
Radiosignal: LK4708
Radiosignal: LK5458
 • Siste landing 26.04.2017
 • Årets fangst 46,67 tonn
 • Eier Sveinar Øyen
Radiosignal: LK2851
Radiosignal: LM5322
Radiosignal: LK4580
Radiosignal: LK7556
Radiosignal: LK9231
 • Siste landing 26.04.2017
 • Årets fangst 189,82 tonn
 • Eier Ingilæ As
Radiosignal: LM2558
Radiosignal: LG3965
 • Siste landing 26.04.2017
 • Årets fangst 19,83 tonn
 • Eier Nordmannset AS
Radiosignal: LM6372
Radiosignal: LM2814
 • Siste landing 26.04.2017
 • Årets fangst 66,90 tonn
 • Eier Løkke Fisk AS
Radiosignal: LG3032
 • Siste landing 26.04.2017
 • Årets fangst 103,04 tonn
 • Eier Mauseth AS
10 sist viste