Fiskebåter

Kvoter, fangst og posisjon

11 fiskebåter
Radiosignal: LG4822
Radiosignal: LK7556
Radiosignal: LM9320
  • Siste landing 05.09.2017
  • Årets fangst 3,10 tonn
  • Eier Wi-ja Fisk AS
Radiosignal:
  • Siste landing 03.09.2017
  • Årets fangst 2,79 tonn
  • Eier -
Radiosignal: LK6907
Radiosignal: LM3098
Radiosignal: LK5329
Radiosignal: LM2819
Radiosignal: LK7202
Radiosignal: LK3105
Radiosignal: LM7577
  • Siste landing 12.03.2016
  • Årets fangst -
  • Eier Mirsel AS
10 sist viste