Fiskebåter

Kvoter, fangst og posisjon

2350 fiskebåter
Radiosignal: LNFD
 • Siste landing 26.04.2017
 • Årets fangst 51,15 tonn
 • Eier Astrid Ann ANS
Radiosignal: LG6774
Radiosignal: LM3389
Radiosignal: LM5579
 • Siste landing 26.04.2017
 • Årets fangst 0,07 tonn
 • Eier Olsen Olav
Radiosignal: LM9294
 • Siste landing 26.04.2017
 • Årets fangst 52,12 tonn
 • Eier Lasse Nilsen
Radiosignal: LM9239
Radiosignal: LM2530
Radiosignal: LK5053
Radiosignal: LG8185
Radiosignal: LK7119
 • Siste landing 26.04.2017
 • Årets fangst 20,67 tonn
 • Eier Raymond Olsen
Radiosignal: LM6453
 • Siste landing 26.04.2017
 • Årets fangst 10,88 tonn
 • Eier 2fisk AS
Radiosignal: LLHL
Radiosignal: LM8314
 • Siste landing 26.04.2017
 • Årets fangst 52,78 tonn
 • Eier Myreng Fisk AS
Radiosignal: LG3020
 • Siste landing 26.04.2017
 • Årets fangst 54,03 tonn
 • Eier Skrekkfisk As
Radiosignal: LK4708
Radiosignal: LK5458
 • Siste landing 26.04.2017
 • Årets fangst 46,67 tonn
 • Eier Sveinar Øyen
Radiosignal: LK2851
Radiosignal: LM5322
Radiosignal: LK4580
Radiosignal: LK7556
10 sist viste