Fiskebåter

Kvoter, fangst og posisjon

2 fiskebåter
Radiosignal: LM9320
  • Siste landing 05.09.2017
  • Årets fangst 3,10 tonn
  • Eier Wi-ja Fisk AS
Radiosignal:
  • Siste landing 03.09.2017
  • Årets fangst 2,79 tonn
  • Eier -
10 sist viste