Fiskebåter

Kvoter, fangst og posisjon

2681 fiskebåter
Radiosignal: LM2225
Radiosignal: LK6160
 • Siste landing 09.11.2019
 • Årets fangst 10,52 tonn
 • Eier -
Radiosignal: LG8185
Radiosignal: LG6015
 • Siste landing 09.11.2019
 • Årets fangst 117,44 tonn
 • Eier Myreng Fisk AS
Radiosignal: LMCU
 • Siste landing 09.11.2019
 • Årets fangst 1 504,83 tonn
 • Eier Østbas AS
Radiosignal: LM6798
 • Siste landing 09.11.2019
 • Årets fangst 90,43 tonn
 • Eier Marius Berg
Radiosignal: LG3020
 • Siste landing 09.11.2019
 • Årets fangst 71,69 tonn
 • Eier Skrekkfisk As
Radiosignal: LK7556
Radiosignal: LK3045
Radiosignal: LK2233
Radiosignal: LK9286
 • Siste landing 09.11.2019
 • Årets fangst 105,16 tonn
 • Eier Tomas Gucas
Radiosignal: LG3987
 • Siste landing 09.11.2019
 • Årets fangst 40,09 tonn
 • Eier Shara AS
Radiosignal: LK6370
Radiosignal: LK3524
 • Siste landing 09.11.2019
 • Årets fangst 165,42 tonn
 • Eier Ole Hendrik AS
Radiosignal: LK4792
 • Siste landing 09.11.2019
 • Årets fangst 114,06 tonn
 • Eier Hansen Trond
Radiosignal: LM9836
 • Siste landing 09.11.2019
 • Årets fangst 28,51 tonn
 • Eier Hansen Trond
Radiosignal: LM3872
Radiosignal: LG2029
Radiosignal: LK2025
 • Siste landing 09.11.2019
 • Årets fangst 82,43 tonn
 • Eier -
Radiosignal: LK6889
 • Siste landing 09.11.2019
 • Årets fangst 346,50 tonn
 • Eier Bernardson AS
10 sist viste