Fiskebåter

Kvoter, fangst og posisjon

2 fiskebåter
Radiosignal: LK5051
Radiosignal: LK2869
  • Siste landing 12.03.2019
  • Årets fangst 29,81 tonn
  • Eier Ommer ANS
10 sist viste