Fiskebåter

Kvoter, fangst og posisjon

2870 fiskebåter
Radiosignal: LM7007
Radiosignal: LM2225
Radiosignal: LK5683
Radiosignal: LK6160
 • Siste landing 28.09.2020
 • Årets fangst 199,93 tonn
 • Eier -
Radiosignal: LK2233
Radiosignal: LM3737
 • Siste landing 28.09.2020
 • Årets fangst 18,95 tonn
 • Eier -
Radiosignal: LK4835
 • Siste landing 28.09.2020
 • Årets fangst 15,58 tonn
 • Eier Geir Ove Olsen
Radiosignal: LG2802
Radiosignal: LM7498
 • Siste landing 28.09.2020
 • Årets fangst 73,67 tonn
 • Eier -
Radiosignal: LG7753
Radiosignal: LG3032
 • Siste landing 28.09.2020
 • Årets fangst 87,18 tonn
 • Eier Karlsen
Radiosignal: LG3465
 • Siste landing 28.09.2020
 • Årets fangst 0,15 tonn
 • Eier Jan Jensen
Radiosignal: LK7649
 • Siste landing 28.09.2020
 • Årets fangst 74,88 tonn
 • Eier Idar Amundsen
Radiosignal: LK4792
 • Siste landing 28.09.2020
 • Årets fangst 130,01 tonn
 • Eier Hansen Trond
Radiosignal: LM3872
Radiosignal: LK8837
 • Siste landing 28.09.2020
 • Årets fangst 115,30 tonn
 • Eier Ingilæ As
Radiosignal: LG2029
Radiosignal: LK2765
 • Siste landing 28.09.2020
 • Årets fangst 1,92 tonn
 • Eier Steinar Hansen
Radiosignal: LM5708
 • Siste landing 28.09.2020
 • Årets fangst 47,50 tonn
 • Eier Johansen Andre
Radiosignal: LK6028
 • Siste landing 28.09.2020
 • Årets fangst 51,35 tonn
 • Eier Sørjoh AS
10 sist viste