Fiskebåter

Kvoter, fangst og posisjon

8331 fiskebåter
Radiosignal: LG5739
Radiosignal: LG4949
Radiosignal: LM2087
Radiosignal: LK7329
 • Siste landing 30.05.2020
 • Årets fangst 56,79 tonn
 • Eier -
Radiosignal: LG3631
 • Siste landing 30.05.2020
 • Årets fangst 18,43 tonn
 • Eier -
Radiosignal: LG6271
 • Siste landing 30.05.2020
 • Årets fangst 108,83 tonn
 • Eier -
Radiosignal: LG4260
Radiosignal: LK3169
 • Siste landing 30.05.2020
 • Årets fangst 42,64 tonn
 • Eier -
Radiosignal: LK4544
Radiosignal: LK2605
Radiosignal: LK5981
 • Siste landing 30.05.2020
 • Årets fangst 231,42 tonn
 • Eier Dag Viggo AS
Radiosignal: LK2582
Radiosignal: LK6514
 • Siste landing 30.05.2020
 • Årets fangst 57,58 tonn
 • Eier Shell Fish AS
Radiosignal: LM6082
 • Siste landing 30.05.2020
 • Årets fangst 4,96 tonn
 • Eier Arve Nygård
Radiosignal: LM6578
 • Siste landing 30.05.2020
 • Årets fangst 99,83 tonn
 • Eier -
Radiosignal: LG6747
Radiosignal: JXPQ
Radiosignal: LG8071
 • Siste landing 30.05.2020
 • Årets fangst 105,71 tonn
 • Eier -
Radiosignal: LM5575
Radiosignal: LM2077
10 sist viste