Fiskebåter

Kvoter, fangst og posisjon

882 fiskebåter
Radiosignal:
 • Siste landing 03.08.2018
 • Årets fangst 2,21 tonn
 • Eier Ronny Olsen
Radiosignal:
 • Siste landing 03.08.2018
 • Årets fangst 52,19 tonn
 • Eier Roger Karisari
Radiosignal:
 • Siste landing 03.08.2018
 • Årets fangst 2,62 tonn
 • Eier Trane
Radiosignal:
 • Siste landing 03.08.2018
 • Årets fangst 0,94 tonn
 • Eier Idar Amundsen
Radiosignal: LK9063
Radiosignal: LM6669
Radiosignal: LK3163
 • Siste landing 03.08.2018
 • Årets fangst 51,65 tonn
 • Eier -
Radiosignal: LK5651
Radiosignal: LM3325
 • Siste landing 03.08.2018
 • Årets fangst 27,31 tonn
 • Eier Idar Amundsen
Radiosignal: LM9201
Radiosignal: LF5998
 • Siste landing 03.08.2018
 • Årets fangst 1,39 tonn
 • Eier Sf Akselsen
Radiosignal: LM8786
Radiosignal: LM5053
 • Siste landing 02.08.2018
 • Årets fangst 0,70 tonn
 • Eier Idar Amundsen
Radiosignal: LK7066
Radiosignal: LM4813
Radiosignal: LM8791
Radiosignal: LM6592
Radiosignal: LK5341
Radiosignal:
 • Siste landing 01.08.2018
 • Årets fangst 1,19 tonn
 • Eier Idar Amundsen
Radiosignal: LM2545
 • Siste landing 01.08.2018
 • Årets fangst 1,23 tonn
 • Eier Idar Amundsen
10 sist viste