Fiskebåter

Kvoter, fangst og posisjon

882 fiskebåter
Radiosignal:
 • Siste landing 01.08.2018
 • Årets fangst 2,46 tonn
 • Eier Idar Amundsen
Radiosignal: LM6494
Radiosignal: LG2953
 • Siste landing 01.08.2018
 • Årets fangst 3,48 tonn
 • Eier Wasana Suksai
Radiosignal: LM5628
Radiosignal: LM9293
 • Siste landing 01.08.2018
 • Årets fangst 0,80 tonn
 • Eier Hansen Bjarne
Radiosignal: LF6030
 • Siste landing 01.08.2018
 • Årets fangst 0,33 tonn
 • Eier Bueng Fiske
Radiosignal: LM6373
 • Siste landing 01.08.2018
 • Årets fangst 1,27 tonn
 • Eier Bjørn Lund
Radiosignal: LM4443
Radiosignal: LM7218
Radiosignal: LK7117
Radiosignal: LK4377
Radiosignal: LG9311
 • Siste landing 01.08.2018
 • Årets fangst 125,25 tonn
 • Eier Frantzen AS
Radiosignal: LK2766
 • Siste landing 01.08.2018
 • Årets fangst 0,34 tonn
 • Eier -
Radiosignal: LK5053
Radiosignal: LG8185
Radiosignal: LM4927
 • Siste landing 31.07.2018
 • Årets fangst 24,40 tonn
 • Eier Idar Amundsen
Radiosignal: LG4949
Radiosignal: LM6470
Radiosignal: LG7956
 • Siste landing 31.07.2018
 • Årets fangst 1,33 tonn
 • Eier Edgar Olsen
Radiosignal: LF5710
10 sist viste