Fiskebåter

Kvoter, fangst og posisjon

8166 fiskebåter
Radiosignal: LK6160
 • Siste landing 04.12.2019
 • Årets fangst 53,73 tonn
 • Eier -
Radiosignal: LG5614
 • Siste landing 04.12.2019
 • Årets fangst 675,63 tonn
 • Eier Topas AS
Radiosignal: LG7453
Radiosignal: LLIA
Radiosignal: LG3032
 • Siste landing 04.12.2019
 • Årets fangst 75,35 tonn
 • Eier Karlsen
Radiosignal: LG2279
 • Siste landing 04.12.2019
 • Årets fangst 2,15 tonn
 • Eier Nilssen AS
Radiosignal: LM7740
 • Siste landing 04.12.2019
 • Årets fangst 2,16 tonn
 • Eier -
Radiosignal: LG2029
Radiosignal: LG5451
 • Siste landing 04.12.2019
 • Årets fangst 127,44 tonn
 • Eier Solheimfisk AS
Radiosignal: LM7698
 • Siste landing 04.12.2019
 • Årets fangst 189,17 tonn
 • Eier Øystein Waage
Radiosignal: LK6401
Radiosignal: LK3550
Radiosignal: LK7274
Radiosignal: LK8048
 • Siste landing 04.12.2019
 • Årets fangst 73,17 tonn
 • Eier Ms Haugen AS
Radiosignal: LK4168
 • Siste landing 04.12.2019
 • Årets fangst 584,52 tonn
 • Eier Nordsten AS
Radiosignal: LG5005
 • Siste landing 04.12.2019
 • Årets fangst 2,13 tonn
 • Eier Fv Asterix AS
Radiosignal: LK2857
Radiosignal: LHMF
Radiosignal: LDDF
Radiosignal: LK3566
 • Siste landing 04.12.2019
 • Årets fangst 7,69 tonn
 • Eier -
10 sist viste