Fiskebåter

Kvoter, fangst og posisjon

8095 fiskebåter
Radiosignal: LM2839
Radiosignal: LK3614
 • Siste landing 22.08.2019
 • Årets fangst 2,00 tonn
 • Eier Rantind AS
Radiosignal: LG5625
Radiosignal: LG4803
Radiosignal: LM8949
 • Siste landing 22.08.2019
 • Årets fangst 2,81 tonn
 • Eier Idar Amundsen
Radiosignal: LK3549
 • Siste landing 22.08.2019
 • Årets fangst 0,49 tonn
 • Eier Svein H Jensen
Radiosignal: LM2563
 • Siste landing 22.08.2019
 • Årets fangst 42,25 tonn
 • Eier Tom Kandola
Radiosignal: LG7356
 • Siste landing 22.08.2019
 • Årets fangst 1,75 tonn
 • Eier Bjorøy Jimmy
Radiosignal: LK4261
 • Siste landing 22.08.2019
 • Årets fangst 79,94 tonn
 • Eier Havbryn AS
Radiosignal: LK6165
 • Siste landing 22.08.2019
 • Årets fangst 94,64 tonn
 • Eier Frode Leine
Radiosignal: LK7274
Radiosignal: LG8249
Radiosignal: LLMI
 • Siste landing 22.08.2019
 • Årets fangst 1 013,42 tonn
 • Eier Siv Janne AS
Radiosignal: LM9044
 • Siste landing 22.08.2019
 • Årets fangst 59,61 tonn
 • Eier Urkevik AS
Radiosignal: LK5983
Radiosignal: LK4094
Radiosignal: LK5809
 • Siste landing 22.08.2019
 • Årets fangst 185,02 tonn
 • Eier Sulavåg AS
Radiosignal: LM8934
 • Siste landing 22.08.2019
 • Årets fangst 1,44 tonn
 • Eier Margit
Radiosignal: LK3481
 • Siste landing 22.08.2019
 • Årets fangst 49,84 tonn
 • Eier Svein Ove Blø
Radiosignal: LJKH
 • Siste landing 22.08.2019
 • Årets fangst 450,92 tonn
 • Eier G.t. Madsen AS
10 sist viste