Fiskebåter

Kvoter, fangst og posisjon

6337 fiskebåter
Radiosignal: LK6829
Radiosignal: LK7173
 • Siste landing 11.11.2019
 • Årets fangst 26,15 tonn
 • Eier -
Radiosignal: LK9679
Radiosignal: LG7362
 • Siste landing 11.11.2019
 • Årets fangst 326,08 tonn
 • Eier Elnesfisk ANS
Radiosignal: LG6271
 • Siste landing 11.11.2019
 • Årets fangst 200,44 tonn
 • Eier -
Radiosignal: LK7442
 • Siste landing 11.11.2019
 • Årets fangst 391,35 tonn
 • Eier Flipper Ii AS
Radiosignal: LLMI
 • Siste landing 11.11.2019
 • Årets fangst 1 226,48 tonn
 • Eier Siv Janne AS
Radiosignal: LG6881
 • Siste landing 11.11.2019
 • Årets fangst 1,77 tonn
 • Eier Roar Hansen
Radiosignal: LK5809
 • Siste landing 11.11.2019
 • Årets fangst 308,23 tonn
 • Eier Sulavåg AS
Radiosignal: LK5584
Radiosignal: LM6302
Radiosignal: LK2707
Radiosignal: LK8711
 • Siste landing 11.11.2019
 • Årets fangst 80,92 tonn
 • Eier Arve Nygård
Radiosignal: LM6586
 • Siste landing 11.11.2019
 • Årets fangst 145,70 tonn
 • Eier Børhella AS
Radiosignal: LK3169
 • Siste landing 11.11.2019
 • Årets fangst 46,28 tonn
 • Eier -
Radiosignal: LM2635
 • Siste landing 11.11.2019
 • Årets fangst 84,87 tonn
 • Eier Idar Amundsen
Radiosignal: LK4774
Radiosignal: LDLP
 • Siste landing 11.11.2019
 • Årets fangst 220,02 tonn
 • Eier Vidar Elvan
Radiosignal: LM5538
Radiosignal: LK5156
 • Siste landing 11.11.2019
 • Årets fangst 127,66 tonn
 • Eier Dybos Fisk AS
10 sist viste