Fiskebåter

Kvoter, fangst og posisjon

882 fiskebåter
Radiosignal: LM9629
 • Siste landing 09.08.2018
 • Årets fangst 1,62 tonn
 • Eier Daniel Grip
Radiosignal: LG8925
Radiosignal:
Radiosignal: LG9419
Radiosignal: LK3281
 • Siste landing 09.08.2018
 • Årets fangst 31,84 tonn
 • Eier Audun Hargaut
Radiosignal: LF5722
 • Siste landing 09.08.2018
 • Årets fangst 44,60 tonn
 • Eier -
Radiosignal: LM8300
 • Siste landing 09.08.2018
 • Årets fangst 23,62 tonn
 • Eier -
Radiosignal: LK3078
 • Siste landing 08.08.2018
 • Årets fangst 49,84 tonn
 • Eier Idar Amundsen
Radiosignal: LK2535
 • Siste landing 08.08.2018
 • Årets fangst 107,34 tonn
 • Eier -
Radiosignal: LK7126
Radiosignal: LG3465
 • Siste landing 08.08.2018
 • Årets fangst 56,79 tonn
 • Eier Jan Jensen
Radiosignal: LM2501
Radiosignal: LM9187
 • Siste landing 08.08.2018
 • Årets fangst 97,07 tonn
 • Eier Vikran Fisk AS
Radiosignal: LK8098
 • Siste landing 08.08.2018
 • Årets fangst 2,85 tonn
 • Eier Lars Siebert
Radiosignal: LK7948
 • Siste landing 08.08.2018
 • Årets fangst 51,97 tonn
 • Eier Josefsen Hedly
Radiosignal: LK3614
 • Siste landing 08.08.2018
 • Årets fangst 2,01 tonn
 • Eier Rantind AS
Radiosignal: LK4798
 • Siste landing 08.08.2018
 • Årets fangst 108,60 tonn
 • Eier -
Radiosignal: LM7449
 • Siste landing 08.08.2018
 • Årets fangst 0,12 tonn
 • Eier Idar Amundsen
Radiosignal: LL7356
Radiosignal: LM7075
10 sist viste