Fiskebåter

Kvoter, fangst og posisjon

8091 fiskebåter
Radiosignal: LM2225
Radiosignal: LK3078
 • Siste landing 16.08.2019
 • Årets fangst 99,82 tonn
 • Eier Idar Amundsen
Radiosignal: LM2994
 • Siste landing 16.08.2019
 • Årets fangst 2,03 tonn
 • Eier Linefisk As
Radiosignal: LM6507
Radiosignal:
Radiosignal: LG6015
 • Siste landing 16.08.2019
 • Årets fangst 57,21 tonn
 • Eier Myreng Fisk AS
Radiosignal: LJYT
 • Siste landing 16.08.2019
 • Årets fangst 1 939,99 tonn
 • Eier Vidjenes AS
Radiosignal: LMCU
 • Siste landing 16.08.2019
 • Årets fangst 1 060,94 tonn
 • Eier Østbas AS
Radiosignal: LK4708
Radiosignal: LM7137
 • Siste landing 16.08.2019
 • Årets fangst 78,33 tonn
 • Eier Kobbvåg AS
Radiosignal: LK2182
Radiosignal: LM7256
Radiosignal: LK7329
 • Siste landing 16.08.2019
 • Årets fangst 59,95 tonn
 • Eier -
Radiosignal:
 • Siste landing 16.08.2019
 • Årets fangst 1,72 tonn
 • Eier Idar Amundsen
Radiosignal: LF3681
Radiosignal: LF5152
Radiosignal: LK8594
 • Siste landing 16.08.2019
 • Årets fangst 59,29 tonn
 • Eier Alf Pettersen
Radiosignal:
 • Siste landing 16.08.2019
 • Årets fangst 1,56 tonn
 • Eier Idar Amundsen
Radiosignal: LM8912
Radiosignal: LG4383
10 sist viste