Fiskepriser

Velkommen til Fiskeriportalens oversikt over fiskepriser.

MELD INN PRIS ANONYMT

For at vi skal være mest mulig oppdatert, setter vi stor pris på om dere kan melde inn fiskepriser til oss. Dette gagner både deg og dine medfiskere når fangsten skal leveres. Målet er at vi til slutt vil vi få en levende liste med alle mottakene langs kysten.

Innsendte Fiskepriser

Minstepriser fra 23.10.2017 - 05.11.2017

TORSKKr/KgRapportert
SLØYD UTEN HODE
Torsk over 6,0 kg20,50
Torsk 2,5-6,0 kg20,25
Torsk 1,0-2,5 kg19,00
Torsk uner 1 kg16,25
RUND
Torsk over 9,0 kg13,37
Torsk 3,7-9,0 kg13,20
Torsk 1,5-3,7 kg12,37
Torsk under 1,5 kg10,53
LEVENDETORSK
Levendetorsk levert samfengt16,70
Levendetorsk minst 2 kg18,70
Levendetorsk 1-2 kg11,70
Levendetorsk under 1 kg8,20
SEIKr/KgRapportert
SLØYD UTEN HODE
Sei over 2,3 kg9,20
Sei 1,2-2,3 kg8,20
Sei under 1,2 kg6,10
Sløyd med hode
Sei over 2,6+kg8,20
Sei 1,3-2,6 kg7,30
Sei under 1,3 kg5,40
Rund
Sei over 3,1 kg6,51
Sei 1,6-3,1 kg5,77
Sei under 1,6 kg4,02