Fiskebåter

Kvoter, fangst og posisjon

8149 fiskebåter
Radiosignal: LNFD
 • Siste landing 15.11.2019
 • Årets fangst 27,53 tonn
 • Eier Astrid Ann ANS
Radiosignal: LG6774
Radiosignal: LM5936
Radiosignal: LK5683
Radiosignal: LM4465
 • Siste landing 15.11.2019
 • Årets fangst 513,57 tonn
 • Eier Andersen Terje
Radiosignal: LK6160
 • Siste landing 15.11.2019
 • Årets fangst 23,77 tonn
 • Eier -
Radiosignal: LK5053
Radiosignal: LK3537
 • Siste landing 15.11.2019
 • Årets fangst 47,07 tonn
 • Eier -
Radiosignal: LG2881
Radiosignal: LG4904
 • Siste landing 15.11.2019
 • Årets fangst 10,99 tonn
 • Eier -
Radiosignal: LK2535
 • Siste landing 15.11.2019
 • Årets fangst 126,34 tonn
 • Eier -
Radiosignal: LG6015
 • Siste landing 15.11.2019
 • Årets fangst 128,23 tonn
 • Eier Myreng Fisk AS
Radiosignal: LMCU
 • Siste landing 15.11.2019
 • Årets fangst 1 539,98 tonn
 • Eier Østbas AS
Radiosignal: LM6798
 • Siste landing 15.11.2019
 • Årets fangst 95,86 tonn
 • Eier Marius Berg
Radiosignal: LK4708
Radiosignal: LM7137
 • Siste landing 15.11.2019
 • Årets fangst 85,71 tonn
 • Eier Kobbvåg AS
Radiosignal: LK2632
Radiosignal: LK7556
Radiosignal: LK2233
Radiosignal: LHSP
 • Siste landing 15.11.2019
 • Årets fangst 270,74 tonn
 • Eier Eidvågfisk AS
10 sist viste