Ukens leverandør
VWR International AS
VWR leverer i dag kvalitetsprodukter til anlegg for settefisk, oppdrett og foredling. Vi har et stor... Les mer
Selg dine produkter eller tjenester på Fiskeriportalen Kom i gang!
Fiskepriser
En levende liste med fiskerprisene til de ulike fiskemottakene langs kysten. Prisene rapporteres av fiskere og mottakene selv.
Nyheter
Her vil interne nyheter fra Fiskeriportalen bli publisert.
Gratis sikkerhetsstyringssytem til fiskefartøy under 15 meter
Sikkerhet er utrolig viktig for fiskeflåten. Allerede i år har vi sett flere fiskefartøy som har forlist. At redningsutstyret er om bord og at det er i tipp topp stand har vært helt avgjørende for at liv ikke har gått tapt.
Leverandørnyheter