As Båtsfjordbruket


Informasjon

Båtsfjordbruket driver kjøp og salg av alle fiskeslag, krabbe og biprodukter. Fiskemottaket har filetproduksjon ca 240 dager i året og har i tillegg mottaksavdelinger i Vardø og Vadsø. Båtsfjorbruket er medlem av merkevareforeningen Varanger.

Kontakt bedriften
Telefon
E-post
Adresse
Her finner du oss: