AVK Norge AS


AVK Norge AS er en del av AVK-konsernet, et internasjonalt selskap med totalt 2200 ansatte. AVK Norge AS distribuerer i konsernets produkter til den norske fiskeri og havbruksnæringen.


Du har ikke tilstrekkelig tilgang til å se all informasjon.
Logg inn med din brukerkonto for å se mer informasjon på bedriften.

Er dette din bedrift?
Kontakt oss på e-post: for å få synliggjort bedriften på Fiskeriportalen.
Kontakt bedriften
Telefon
E-post
Adresse
Her finner du oss:
Følg oss på Facebook