Fiskeriparken AS


Informasjon

Fiskeriparken er en støttespiller for næringslivet innen marin sektor. Bedriftens behov er vår motivasjon. Sammen finner vi løsninger som genererer vekst.

Informasjon
En fiskerinæring i voldsom utvikling, og stadig større forventninger og krav til å tilpasse seg i et internasjonalt marked, er utfordrende for bedriftene. Dette medfører at behovet for den kompetanse som Fiskeriparken innehar som utviklingsaktør og samarbeidspartner er økende.
Management
Drift av selskaper, foreninger eller organisasjoner i marin sektor.
Prosjektledelse
Prosjektledelse av marine prosjekter, herunder forstudier, forprosjekter og hovedprosjekter.
Support
Gjennomføring av arrangementer på vegne av offentlige og private innen marin sektor.
Utredninger
Utredninger av saksforhold, konsekvensvurderinger, utvikling av scenarier, osv.
Rådgiving
Rådgiving, deltagelse i arbeidsgrupper, «second opinion» vurderinger.
Kontakt bedriften
Telefon
E-post
Adresse
VIS HJEMMESIDE
Her finner du oss:
Følg oss på Facebook