Leif Kølner Ingeniørfirma AS


Produkter

Fødevannsregulatorer Prosessutstyr
Temperaturskrivere Gjennomstrømningsregulatorer
Doseringspumper Trykktransmittere
Temperaturgivere Slangepumper
Kjemikaliepumper Dampkjeleanleggsutstyr
Kjeleinstrumenter Skipsautomasjonsutstyr
Ledningsevnemålere Termometre
Automatiseringsutstyr Gjennomstrømningsmålere
Vannprøvetagere Bensinpeilere
Elektroniske nivåmålere Voluummålere
Nivåbrytere Oksygenmålere
Trykkmåleutstyr Elektronisk Måleutstyr
PH-målere Temperaturmålere
Flowmetre Oljemålere
Digitalinstrumenter Fotometre
Oppdrettsanleggsutstyr Blekkskrivere
WEKA magnetisk nivå indikator
BESTA nivåbryter
LAUMAS vektsystemer
CHEMITEC, analyseinstrumenter
Kirchner und Tochter
H&B, Temperaturmåling
Kontakt bedriften
Telefon
E-post
Adresse
VIS HJEMMESIDE
Her finner du oss: