Lilleborg AS


Informasjon

Lilleborg er en av Norges ledende totalleverandører av hygiene- og rengjøringsløsninger til det profesjonelle markedet og har lang erfaring innen dette. Vi driver hele verdikjeden, inkludert produktutvikling og produksjon, og har det bredeste løsningstilbudet på markedet.

En profesjonell og innovativ samarbeidspartner

Lilleborg sin visjon er at vi skal være bransjens beste og mest fremgangsrike aktør ved å innovere og fremme rengjørings- og hygienesystemer som øker våre kunders verdiskapning. 

Med verdiskapning menes blant annet: 
-   redusert tidsbruk i renholdprosessen
-    redusert slitasje på utstyr og maskiner 
-    redusert miljøbelastning
-    redusert fysisk belastning
-    optimalt resultat

-
Lilleborg dekker flere kundegrupper som alle har sine spesielle behov innenfor rengjøring og hygiene; fiskeri og oppdrett, skipsfart, rengjøringsbedrifter, offentlig sektor, hoteller, restauranter, catering, næringsmiddel- og drikkevareindustri, meierier, landbruk og vaskerier. Teknisk avdeling utvikler styresystemer og utstyr for automatiserte vaskeprosesser til industrien. En viktig del av verdiskapingen består av kompetanseoverføring til disse kundegruppene. Nøkkelen til suksess ligger i medarbeidernes kompetanse og deres evne til å formidle sin kunnskap til kundene. Lilleborg driver utstrakt kurs- og opplæringsvirksomhet ute hos kunder så vel som internt.
Miljøtilpassede produkter
Lilleborg har i mange år lagt vekt på å ha miljøtilpassede produkter. Miljøvurderinger inngår derfor i all produktutvikling og fokus ligger på valg av kjemikalier og emballasjeløsninger for å redusere forbruket av emballasje og kjemikalier, samt å utvikle mer helse- og miljøtilpassede produkter. Samtidig er det viktig at produktenes effektivitet og kvalitet opprettholdes.
Kurs og tjenester
Lilleborg har lange tradisjoner som Norges ledende totalleverandør av hygiene- og rengjøringsløsninger til det profesjonelle markedet. Vår fagavdeling forvalter og formidler kunnskap innen alle former for profesjonelt renhold og hygiene. Vi tilbyr kurs innen generelt renhold, gulvpleie, næringsmiddelhygiene/ IK-Mat/ HACCP, tøyvask og tekstiler, inneklima, smitterenhold, INSTA 800 med mer. Dersom du ikke skulle finne det kurset du ønsker deg, er det bare å ta kontakt. Vi kan skreddersy kurs til å passe dine behov. Du er velkommen til å ta kontakt på tlf. 815 36 000 eller se link «kontaktpersoner».
Kontakt bedriften
Telefon
E-post
Adresse
VIS HJEMMESIDE
Her finner du oss: