Max Sievert AS


Max Sievert AS leverer instrumenter og utstyr til den norske fiskerinæringen og til forskningsinstitusjoner.Max Sievert AS har dybdekunnskap innen temperatur og fuktighet. Vi bistår med rådgivning, som diskusjonspartner, har intern service og kalibreringsenhet.

Produkter

Vis flere produkter
TESTO 805 IR TERMOMETER SETT
TESTO 826-T2 INFRARØDT TERMOMETER MED TOPSAFE
TESTO 845 INFRARØDT TERMOMETER MED FUKTMODUL

Produktkategorier

Fuktighetsmålere Kalibratorer
Salinometere Hygrometre
Trykkmåleutstyr Termografering
Temperaturgivere Temperaturmålere
Vis alle produktkategorier
Kontakt bedriften
Telefon
E-post
Adresse
VIS HJEMMESIDE
Her finner du oss:
Følg oss på Facebook