Max Sievert AS


Max Sievert AS leverer instrumenter og utstyr til den norske fiskerinæringen og til forskningsinstitusjoner.Max Sievert AS har dybdekunnskap innen temperatur og fuktighet. Vi bistår med rådgivning, som diskusjonspartner, har intern service og kalibreringsenhet.


Du har ikke tilstrekkelig tilgang til å se all informasjon.
Logg inn med din brukerkonto for å se mer informasjon på bedriften.

Er dette din bedrift?
Kontakt oss på e-post: for å få synliggjort bedriften på Fiskeriportalen.
Kontakt bedriften
Telefon
E-post
Adresse
Her finner du oss:
Følg oss på Facebook