Narvik Havn Kf


Narvik havn består av tre havneavsnitt: LKABs bulkhavn, sentrale havneområde med utstikkerkaiene, samt dypvannskai på Fagernes med intermodale fasiliteter.


Du har ikke tilstrekkelig tilgang til å se all informasjon.
Logg inn med din brukerkonto for å se mer informasjon på bedriften.

Er dette din bedrift?
Kontakt oss på telefon (+47) 21 08 29 00 eller e-post: for å få synliggjort bedriften på Fiskeriportalen.
Kontakt bedriften
Telefon
E-post
Adresse
Her finner du oss: