Nordland Fylkes Fiskarlag


Fiskarlaget Nord, stiftet 1915, er tilsluttet Norges Fiskarlag som regionslag for fiskere i Finnmark og Troms. Fylkingen har nærmere totalt 55 lokallag fordelt i begge fylkene. Det er derfor alltid ett lokalt fiskarlag nært der du bor.


Du har ikke tilstrekkelig tilgang til å se all informasjon.
Logg inn med din brukerkonto for å se mer informasjon på bedriften.

Er dette din bedrift?
Kontakt oss på telefon (+47) 21 08 29 00 eller e-post: for å få synliggjort bedriften på Fiskeriportalen.
Kontakt bedriften
Telefon
E-post
Adresse
Her finner du oss: