Øwre-Johnsen AS


Produkter

Flowmetre Smøreolje
Korrosjonsbeskyttelse Måleutstyr
Gjennomstrømningsmålere Magnetventiler
Ballastpumper Brannpumper
Fiskeavfallspumper Hydraulikkpumper
Avfettingsmidler Kloakkpumper
Brennoljerenseanlegg Lensepumper
Eksenterpumper Sentrifugalpumper
Hydraulikkfilter Sjøvannspumper
Filterseparator PTU 15/25 PV
CJC™ Off-line Fine Filter HDU 15/25
CJC-Finfilter
ETABLOC – SENTRIFUGALPUMPE
SEEPEX SCT Eksenterskruepumpe
CALIO S – SIRKULASJONSPUMPER
SITRANS F M MAG 5100 W
SITRANS FS230
SIEMENS ECHOMAX TRANSDUSERE
SIEMENS SITRANS LU150
MBC 5100, KOMPAKTE BLOKKPRESSOSTATER MED SKIPSGODK
MBC 8100, KOMPAKTE BLOKKTERMOSTATER MED SKIPSGODKJ
Kontakt bedriften
Telefon
E-post
Adresse
VIS HJEMMESIDE
Her finner du oss:
Følg oss på Facebook