Stiftelsen Nor Fishing


Informasjon

Stiftelsen Nor-Fishing(etablert i 1992 av det Kgl. Fiskeridepartement) har i dag retten til og ansvaret for å avholde den norske internasjonale fiskerimessen Nor-Fishing og havbruksmessen Aqua Nor.

Aqua Nor 15-18 August 2017
Aqua Nor arrangeres annethvert år i Trondheim. De siste årene har messen samlet 15-20.000 besøkende fra mer enn 50 nasjoner. 400 utstillere representerer over 600 produsenter og leverandører fra hele verden. De byr på nyheter fra forskning, teknologi, fôr, fiskehelse, kvalitetskontroll, utdannelse, fiskesortering, utstyr, lagring, finansiering, oppdrettersamarbeid, foredling, emballering, miljøsikring og distribusjon.
Nye kontakter og nye ordrer
I over 30 år har Aqua Nor vært et viktig møtested for havbruksnæringen. Her presenteres siste nytt både faglig og politisk. Akvakulturnæringen har hatt en formidabel utvikling. Teknologi, prosesser og tjenester knyttet til oppdrett av laksefisk, marine arter og skjell er representert på Aqua Nor. Alle de viktigste oppdrettsnasjonene er til stede som utstillere eller besøkende.
Her tas beslutninger
Utstillerne vektlegger de unike mulighetene Aqua Nor gir for kontakt med beslutningstakere og innkjøpere. For de besøkende gir Aqua Nor god oversikt over nyheter, varer og tjenester fra hele verden. Mange fremhever den gode kontakten og stemningen mellom kolleger fra mange nasjoner som skapes på Aqua Nor.
Kontakt bedriften
Telefon
E-post
Adresse
VIS HJEMMESIDE
Her finner du oss:
Følg oss på Facebook