Norwater AS


Norwater AS designer og leverer "NorWater" Reverse Osmosis Freshwater Makers, primært for marine-, oppdrett & fiskeri- og offshore markedet. I tillegg "NorBarrier", produkter benyttet til avgrensning/avsperring av farlige områder, mye brukt på oljeplattformer på norsk sektor.


Du har ikke tilstrekkelig tilgang til å se all informasjon.
Logg inn med din brukerkonto for å se mer informasjon på bedriften.

Er dette din bedrift?
Kontakt oss på telefon (+47) 21 08 29 00 eller e-post: for å få synliggjort bedriften på Fiskeriportalen.
Kontakt bedriften
Telefon
E-post
Adresse
Her finner du oss:
Følg oss på Facebook