Norwater AS


Norwater AS designer og leverer "NorWater" Reverse Osmosis Freshwater Makers, primært for marine-, oppdrett & fiskeri- og offshore markedet. I tillegg "NorBarrier", produkter benyttet til avgrensning/avsperring av farlige områder, mye brukt på oljeplattformer på norsk sektor.

Les mer om bedriften


Produkter

Vis flere produkter
NWS Ferskvannsanlegg (100 M3/døgn og oppover)
NWC Ferskvannsanlegg (40 – 90 M3/døgn)
NWE Ferskvannsanlegg (5 – 40 M3/døgn)

Tjenester

Produktrådgivning Service
Vannbehandling Rådgivning
Vis alle tjenester
Kontakt bedriften
Telefon
E-post
Adresse
VIS HJEMMESIDE
Her finner du oss:
Følg oss på Facebook