Norwater AS


Informasjon

Norwater AS designer og leverer "NorWater" Reverse Osmosis Freshwater Makers, primært for marine-, oppdrett & fiskeri- og offshore markedet. I tillegg "NorBarrier", produkter benyttet til avgrensning/avsperring av farlige områder, mye brukt på oljeplattformer på norsk sektor.

Kontakt bedriften
Telefon
E-post
Adresse
VIS HJEMMESIDE
Her finner du oss:
Følg oss på Facebook