Preplast Industrier AS


Preplast Industrier AS skal med sitt teknologiske nivå være en ledende utvikler og produsent av fleksible marinekonstruksjoner og rørdeler/-systemer til havbruksnæringen og nærliggende markeder.

Produkter

Vis flere produkter
Prebøyen - en av markedets mest solide fortøynings
Rørsystemer til settefiskanlegg og landbaserte opp
Omega merde i forskjellige størrelser

Produktkategorier

Flytebrygger Plast
Fortøyningsbøyer Plastsveising
Merder Plastbeholdere
Termoplastslanger Landbaserte oppdrettsanlegg
Vis alle produktkategorier
Kontakt bedriften
Telefon
E-post
Adresse
VIS HJEMMESIDE
Her finner du oss: