Preplast Industrier AS


Produkter

Fôrslanger Fiskeoppdrettsutstyr
Kar av polyetylen Flytebrygger
Lysbøyer Fortøyningsbøyer
Oppdrettsutstyr Merder
Plast Landbaserte oppdrettsanlegg
Plastsveising Plasttanker
Avløpsrør Plastbeholdere
Termoplastslanger Avløpsrensing
Vannbehandlingssystemer Bøyelys
Røranlegg Bøyer
Resirkulering av vann Fiskeoppdrettsbasseng
Omega merde i forskjellige størrelser
Rørsystemer til settefiskanlegg og landbaserte opp
Prebøyen - en av markedets mest solide fortøynings
Kontakt bedriften
Telefon
E-post
Adresse
VIS HJEMMESIDE
Her finner du oss: