Preplast Industrier AS


Produkter

Fiskeoppdrettsbasseng Kar av polyetylen
Fiskeoppdrettsutstyr Lysbøyer
Flytebrygger Oppdrettsutstyr
Fortøyningsbøyer Plast
Merder Plastsveising
Landbaserte oppdrettsanlegg Plastbeholdere
Plasttanker Termoplastslanger
Avløpsrør Vannbehandlingssystemer
Avløpsrensing Røranlegg
Bøyelys Resirkulering av vann
Bøyer Fôrslanger
Omega merde i forskjellige størrelser
Rørsystemer til settefiskanlegg og landbaserte opp
Prebøyen - en av markedets mest solide fortøynings
Kontakt bedriften
Telefon
E-post
Adresse
VIS HJEMMESIDE
Her finner du oss: