Preplast Industrier AS


Produkter

Avløpsrør Avløpsrensing
Bøyelys Bøyer
Fiskeoppdrettsbasseng Fiskeoppdrettsutstyr
Flytebrygger Fortøyningsbøyer
Merder Landbaserte oppdrettsanlegg
Plasttanker Termoplastslanger
Vannbehandlingssystemer Røranlegg
Resirkulering av vann Fôrslanger
Kar av polyetylen Lysbøyer
Oppdrettsutstyr Plast
Plastsveising Plastbeholdere
Omega merde i forskjellige størrelser
Rørsystemer til settefiskanlegg og landbaserte opp
Prebøyen - en av markedets mest solide fortøynings
Kontakt bedriften
Telefon
E-post
Adresse
VIS HJEMMESIDE
Her finner du oss: