Preplast Industrier AS


Produkter

Resirkulering av vann Fiskeoppdrettsbasseng
Fôrslanger Fiskeoppdrettsutstyr
Kar av polyetylen Flytebrygger
Lysbøyer Fortøyningsbøyer
Oppdrettsutstyr Merder
Plast Landbaserte oppdrettsanlegg
Plastsveising Plasttanker
Avløpsrør Plastbeholdere
Termoplastslanger Avløpsrensing
Vannbehandlingssystemer Bøyelys
Røranlegg Bøyer
Omega merde i forskjellige størrelser
Rørsystemer til settefiskanlegg og landbaserte opp
Prebøyen - en av markedets mest solide fortøynings
Kontakt bedriften
Telefon
E-post
Adresse
VIS HJEMMESIDE
Her finner du oss: