Unik Filtersystem AS


Informasjon

Unik Filtersystem AS har i mer enn 26 år levert løsninger for desinfeksjon og filtrering til oppdrettsnæringen.

Informasjon
Med 26 års drift har vi bygget opp svært solid kompetanse innen behandling av vann. Våre ingeniører og fagfolk kan sine fag. Vi er lokalisert på Os i Hordaland, ca 30 km sør for Bergen. Produktene blir levert og montert i hele Norge - og store deler av verden for øvrig. Produktene er blanding av egenutviklete teknologier, komplettert med det fremste fra utlandet. Vi har kontinuerlig videreutvikling av egne produkter og løsninger, parallelt med allianser og samarbeide med det beste av internasjonale leverandører. Til glede og trygghet for våre kunder.
Vi leverer alt - fra del- komponenter til komplette løsninger - gjerne med nøkkelferdige bygg og anlegg. Vi leverer også anlegg installert i containere for mobile eller midlertidige løsninger.
Akvakultur
Vi tilbyr en hel serie ulike filterløsninger. Alle er basert på vårt gamle og gode hjulfilter eller på båndfilter. Teknologien er den samme, men de ulike filterløsningene er spesielt tilpasset for inntaksvann, for avløpsvann og for resirkulering.
I samarbeid med oppdrettsnæringen har vi også nylig lansert en egen løsning som kan innfri akvakulturdriftforskriftens krav til fiskesperre.
For desinfeksjon er vi eneforhandler i Norge for LIT-UV anlegg som har et enormt modell utvalg. Både i form av tradisjonelle lukkede UV-kammer, men også åpne løsninger for montering i kanal.
Kontakt bedriften
Telefon
E-post
Adresse
VIS HJEMMESIDE
Her finner du oss:
Følg oss på Facebook