Fiskebåter

Kvoter, fangst og posisjon

398 fiskebåter
Radiosignal: LG8482
Radiosignal: LM2530
Radiosignal: LM6453
 • Siste landing 20.06.2018
 • Årets fangst 43,75 tonn
 • Eier 2fisk AS
Radiosignal: LG3862
 • Siste landing 20.06.2018
 • Årets fangst 36,98 tonn
 • Eier Jonsson
Radiosignal: LK2535
 • Siste landing 20.06.2018
 • Årets fangst 107,24 tonn
 • Eier -
Radiosignal: LK2722
Radiosignal: LDRW
 • Siste landing 20.06.2018
 • Årets fangst 138,80 tonn
 • Eier Solrand AS
Radiosignal: LG8436
Radiosignal: LM7137
 • Siste landing 20.06.2018
 • Årets fangst 107,06 tonn
 • Eier Kobbvåg AS
Radiosignal: LM9613
Radiosignal: LM8912
Radiosignal: LK7188
 • Siste landing 20.06.2018
 • Årets fangst 256,57 tonn
 • Eier Jan Gunnar AS
Radiosignal: LM6683
Radiosignal: LG7977
Radiosignal: LK6149
Radiosignal: LK2094
Radiosignal: LK8049
 • Siste landing 20.06.2018
 • Årets fangst 100,69 tonn
 • Eier Norfangst AS
Radiosignal: LK5883
 • Siste landing 20.06.2018
 • Årets fangst 109,62 tonn
 • Eier Fiksenfisk AS
Radiosignal: LF5731
Radiosignal: LG8925
10 sist viste